ENG

皇馬落戶橫琴 (林建岳) – 評論文章

香港有兩個新興產業發展具有明顯優勢,一個係文化創意產業,另一個係創新科技產業,增長得非常好。近年創新科技發展一日千里,粵港澳大灣區合作更加可以實現優勢互補,提升創科成果轉化能力。嚟緊我會喺珠海橫琴「創新方」再增添多一個創新科技項目。今個星期我飛咗轉西班牙,同皇家馬德里足球會主席佩雷斯共進晚餐,落實同佢哋合作,興建運營一所室內互動足球體驗中心。

呢個足球體驗中心最大特點,就係融合體育、娛樂及高科技元素,以虛擬環境(Virtual Reality)和擴增實境(Augmented Reality)技術,帶來不同嘅模擬足球訓練體驗,就如同自己置身喺真實足球世界一樣,一嘗成為職業足球運動員的滋味。大家可以喺室內模擬足球射門體驗,仲可以利用虛擬技術「走進」球員隧道,感覺就好似親臨皇馬主場一樣。除此之外,體驗中心內亦設有皇馬足球會歷史博物館、各種技巧挑戰遊戲及體育娛樂設施,為不同年齡嘅朋友創造一個趣味性同參與度兼備嘅互動足球體驗。

舉個簡單嘅例子,去年風靡全球嘅遊戲「Pokémon Go」,就係將擴增實境(AR)等技術與網絡遊戲結合,成功活用創意,讓玩家在「現實世界」捉小精靈,為遊戲帶來前所未有的新鮮感。其實VR同AR技術都已經發展多年,關鍵在於我哋如何善用科技,融入創意,為業界發展開拓新路。

有時創意唔一定要好複雜,今次我哋將創新科技融入文化娛樂內容,並着重個人參與,希望將來落成後可以帶畀大家一個全新創意體驗。

(刊於 頭條日報)