ENG

《建軍大業》盛大首映 (林建岳) – 評論文章

今年係中國人民解放軍建軍九十周年,作為獻禮電影嘅《建軍大業》昨日正式上映。上星期日同星期一,我哋接連喺香港及澳門兩地舉行盛大首映禮,好多謝眾多政商界、電影業界朋友嘅支持同捧場。

首映禮上一眾主創人員,包括總策劃及藝術總監韓三平、監製黃建新、導演劉偉強、主演朱亞文、張涵予、張天愛、馬天宇、劉昊然等齊齊登場,分享電影「成軍」之路。

《建軍大業》係繼《建國大業》、《建黨偉業》後,「建國三部曲」系列嘅第三部,故事聚焦一九二七年南昌起義前後,革命先輩們喺極其艱苦嘅環境下創建革命隊伍,打響武裝抗爭嘅第一槍,電影以一幕幕動人心魄嘅戰鬥畫面,再現當年波瀾壯闊嘅革命歷史。

呢部電影製作非常嚴謹。我知道劉偉強同創作團隊為咗還原呢段歷史下了不少工夫,花了一年多時間去搜集資料,睇過嘅資料加埋有成三呎厚;更走遍歷史博物館、戰爭紀念館,去到歷史人物嘅舊居同與建軍有關嘅城市親身感受,了解九十年前革命先驅嘅偉大事跡。

從畫面及電影娛樂的角度,《建軍大業》的可觀性非常高。戲中有很多爆破場面,都係真正嘅爆破,沒有後期電腦特效加工。劉偉強話,今次拍電影最大得益,係上了一堂歷史課。

此外不得不提嘅係,呢部咁大製作嘅電影,係由香港導演執導,絕對係香港人嘅驕傲。電影亦同時由內地導演擔任總策劃同監製,不單止係兩地電影業界為慶祝建軍九十周年作出嘅莊重獻禮,亦係兩地電影業界合作,共同發展更大華語電影市場嘅又一例證。呢部電影我已經睇過好幾次,仍覺盪氣迴腸。

(刊於 頭條日報)