ENG

齊齊分享回歸喜悅 (林建岳) – 評論文章

今年係回歸二十周年,旅發局希望藉此契機,豐富訪港旅客旅遊體驗,帶旺旅遊業發展。上星期五,蘇錦樑局長同我哋一齊,去到機場入境大堂,為抵港旅客派發「慶祝香港特別行政區成立二十周年禮遇精選」小冊子,同埋由一眾合作夥伴送出嘅紀念品。

至於今次派發嘅呢本精選禮遇小冊子,係由旅遊事務署、旅發局攜手推出,特別邀請本地二十一個旅遊景點及業界夥伴,為旅客提供多項優惠,希望豐富旅客在港嘅體驗。小冊子入面嘅優惠相當多元化,當中包括景點門票、交通、觀光遊、餐飲及購物等,超過四十項由本地景點同業界夥伴提供嘅優惠及禮遇。旅發局會通過轄下各旅客諮詢中心、本港多間酒店及旅行社等,派發超過八十萬本小冊子,讓旅客可以盡情感受到香港嘅多元特色。

旅遊業發展挑戰重重,面對周邊城市競爭,正如蘇局長所言,香港依然富有吸引力,每年有五千至六千萬旅客來港,呢個數字絕對唔簡單。睇返數字,今年頭兩個月,累計訪港旅客增長百分之一點四,當中短途市場表現唔錯,升幅達到百分之四點四。至於同期嘅過夜旅客就增加百分之四點五。我好開心,三月份上半月嘅初步數字亦顯示升勢延續,內地及國際市場都錄得增長,可以話係一個好嘅開始,希望良好嘅勢頭可以延續落去。

旅發局近年舉辦多項大型旅遊盛事,希望吸引更多旅客,豐富佢哋嘅旅遊體驗,打響香港「盛事之都」嘅招牌。適逢今年係回歸二十周年,我哋嘅盛事活動亦會加碼,旅發局正籌劃今年夏日喺中環海濱舉辦大型嘉年華,除此之外,嚟緊嘅「龍舟嘉年華」、「香港單車節」、「美酒佳餚巡禮」等亦都會加入慶祝元素,希望可以有更多新意,讓旅客進一步感受到香港多元化嘅旅遊魅力。

(刊於 頭條日報)