ENG

「舊城中環」魅力 (林建岳) – 評論文章

香港雖然係彈丸之地,不過,喺每個區入面,都有佢獨特嘅生活文化,亦都有講唔完嘅故仔。而旅客去到一個地方旅行,好多時候都鍾意捐窿捐罅,深入體驗地道文化。中環係香港開埠初期最早開發的地區之一,雖然現時該處摩天大廈林立、金融商業機構聚集,但當中仍有唔少地方依然保存着往昔風貌。中環可以話係香港歷史發展的重要標記,係本港融合古今、薈萃中西嘅寫照。而喺上星期,旅發局就啟動咗「舊城中環」推廣計劃,透過重新整合中環同上環一帶嘅多元特色,吸引旅客更深度地體香港獨特嘅生活文化。

「舊城中環」所覆蓋嘅範圍,東起雲咸街、南至堅道、西連水坑口街、北接皇后大道中,並以本地其中一條最早建成的街道—荷李活道為主軸。配合「舊城中環」推廣,旅發局亦特別推出五條主題漫步遊路線,分別凸顯區內歷史建築及地標、藝術文化、美食、時尚生活等因素,鼓勵旅客探索該區富有特色嘅歷史古蹟同地標、廟宇、藝廊、老字號、潮流小店、餐廳同酒吧等種種類型不同,但卻完美並存的好去處。希望旅客走過這些漫步遊路線,從不同角度深度體驗香港的地道特色,感受中環嘅獨特風貌。

配合這個推廣計劃,旅發局特別為旅客印製28萬本「舊城中環漫步遊」路線指南,並同時設有網上版本,供旅客瀏覽下載。除此之外,旅發局亦與業界聯手,推廣多個介紹中環豐富特色的導賞團,介紹中環獨特多元嘅吸引力及鮮為旅客所知嘅好去處。另外,為進一步方便自助遊旅客,旅發局也於中環多個地點陸續增設QR Code,提供「舊城中環」及各推介路線的有關資料。旅發局的「舊城中環」推廣現時只係剛剛起步,之後仲會陸續加入新元素,使內容更加豐富。旅發局亦有計劃,未來會將呢個推廣概念,推展至本港其他地區,希望鼓勵更多旅客深入香港多元魅力,以及發掘唔同地區嘅有趣故事。

另外,我亦想借這個機會與大家分享,三月份嘅旅客數字,整體升咗百分之八點八,而過夜旅客就升咗超過一成,當中內地同短途市場都有雙位數嘅增幅。至於綜合今年首季旅遊業嘅表現,無論整體同過夜旅客均較去年同期上升,內地及國際市場也錄得升幅。我哋好開心見到呢個成績,亦會繼續同各界緊密合作,好好把握增長勢頭,希望為香港帶來更多過夜旅客。

(刊於 頭條日報)